Kosten: vergoeding en eigen bijdrage

Uw verblijf in ’tHuis Lioba kan op diverse manieren gefinancierd worden.

ELV

Uw (huis)arts kan een ELV (Eerste Lijns Verblijf) afgeven. Dit betreft een opname van maximaal 6 weken. Het verblijf wordt dan bekostigd vanuit de ziektekostenverzekering. Bij alle vormen van verblijf die vergoed worden uit de ZVW geldt het eigen risico en daarnaast vergoeden nagenoeg alle verzekeraars het gehele verblijf. Doet u navraag bij uw ziektekostenverzekering.

WMO

Via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kan respijtzorg aangevraagd worden. Dit gaat via de WMO consulent van uw gemeente.

WLZ

Ook indien u een WLZ (Wet Langdurige Zorg) beschikking heeft is respijtzorg in ’tHuis Lioba mogelijk. Het CIZ kan hiervoor een beschikking afgeven. In dit geval is er een eigen bijdrage van 50 Euro per dag van toepassing op het verblijf.

PGB

De kosten van het verblijf kunt u ook bekostigen uit uw PGB (Persoons Gebonden Budget).

Particulier verblijf

Uiteraard kunt u uw verblijf in ’tHuis Lioba ook zelf bekostigen. 170 euro per dag voor een 1 persoons kamer. 230 euro per dag voor een 2 persoons kamer.

Per 1 januari 2023 wordt het tarief per dag voor verblijf in een 1 persoonskamer €200,-. Het tarief voor een 2 persoonskamer wordt €260,- per dag.

Facts and figures

De jaarrekening en het jaarverslag van 2022 en voorgaande jaren kunt u vinden op de site van Oase Palliatieve Zorg

di 27 augustus 2024
van 15.00 tot 17.00 uur

Voor belangstellenden, nieuwe vrijwilligers en gasten.
Adres Herenweg 85, Egmond-Binnen